Osa 6

Toistuvat rakenteet HTML-sivuilla

Toteuttamamme ja käytössämme olleet HTML-sivut ovat kaikki noudattaneet samaa rakennetta. Sivuilla on jonkinlainen otsaketieto, ehkä jonkinlainen valikko tai kaksi, sekä konkreettinen polkuun liittyvä sisältö. Sovellusten sivut ovat melko samankaltaisia — esimerkiksi palvelimelta saatujen tietojen listaamiseen käytetty sivu voi olla seuraava.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Otsikko</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Otsikko</h1>

    <ul>
      <li th:each="arvo : ${arvot}" th:text="${arvo}"></li>
    </ul>

    <ul>
      <li><a th:href="@{/polku1}">Linkki 1</li>
      <li><a th:href="@{/polku2}">Linkki 2</li>
      <li><a th:href="@{/polku3}">Linkki 3</li>
      <li><a th:href="@{/polku4}">Linkki 4</li>
    </ul>
  </body>
</html>

Kun taas vaikkapa lomakkeen sisältävä sivu voi olla seuraava.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Otsikko</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Otsikko</h1>

    <form th:action="@{/polku}" method="POST">
      <input type="text" name="arvo"/>
      <input type="submit" value="Lisää!"/>
    </form>

    <ul>
      <li><a th:href="@{/polku1}">Linkki 1</li>
      <li><a th:href="@{/polku2}">Linkki 2</li>
      <li><a th:href="@{/polku3}">Linkki 3</li>
      <li><a th:href="@{/polku4}">Linkki 4</li>
    </ul>
  </body>
</html>

Kun tarkastelemme sivuja, niissä on paljon toisteisutta. Vain konkreettinen polkuun liittyvä sisältö vaihtelee sivujen välillä.

Hieman laajempia sovelluksia rakennettaessa HTML-sivuja on useita. Tällöin jokaiselle sivulle kopioidaan sama sisältö, jota muokataan tarpeeseen sopivaksi. Tilanne ei ole missään nimessä ideaali — jos sivujen välillä toistuvaa sisältöä kuten vaikkapa otsikkoa tai valikkoa haluaa muuttaa, tulee jokaista HTML-sivua muokata erikseen.

Tarkastellaan seuraavaksi menetelmiä toistuvien rakenteiden uusiokäyttöön.

Näkymäpalasten määrittely ja käyttö

Näkymäpalaset tai fragmentit ovat uudelleenkäytettäviä sivun osia. Niiden määrittely tapahtuu HTML-elementtiin lisättävällä th:fragment-attribuutilla, jolle annetaan arvona fragmentin nimi. Elementin, johon th:fragment-attribuutti on määritelty, sisältö on uudelleenkäytettävissä muilla sivuilla.

Tarkastellaan tätä esimerkin kautta. Luodaan edellä kuvatusta linkkilistasta oma fragmentti.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Layout</title>
  </head>
  <body>
    <div th:fragment="links">
      <ul>
        <li><a th:href="@{/polku1}">Linkki 1</li>
        <li><a th:href="@{/polku2}">Linkki 2</li>
        <li><a th:href="@{/polku3}">Linkki 3</li>
        <li><a th:href="@{/polku4}">Linkki 4</li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>

Yllä olevassa HTML-tiedostossa on määritelty fragmentti links, jonka voi tuoda muiden sivujen käyttöön. Fragmentteja sisältävät sivut pidetään tyypillisesti templates-kansion alla olevassa erillisessä fragments-kansiossa. Oletetaan, että yllä olevan sivun nimi on layout.html ja että sijaitsee templates-kansion alla olevassa fragments-kansiossa.

Ylläolevan sivun <div th:fragment="links">-elementin sisällön saa vaihdettua sisällön käyttöön ottavalle sivulle määriteltävällä attribuutilla th:replace. Attribuutille th:replace annetaan arvona sekä fragmentit sisältävän kansion nimi, fragmentit sisältävän tiedoston nimi sekä fragmentin nimi. Arvo annetaan muodossa kansio/tiedosto :: fragmentti, eli esimerkiksi fragments/layout :: links.

Alla olevalle sivulle tuotaisiin käyttöön templates-kansion alla olevassa kansiossa fragments olevan sivun layout.html fragmentti links.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Otsikko</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Otsikko</h1>

    <ul>
      <li th:each="arvo : ${arvot}" th:text="${arvo}"></li>
    </ul>

    <div th:replace="fragments/layout :: links"></div>
  </body>
</html>

Yllä kuvattu sivu näyttäisi käyttäjälle lopulta seuraavalta — alla oletetaan, että arvot listassa on arvot 1, 2 ja 3.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Otsikko</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Otsikko</h1>

    <ul>
      <li>1</li>
      <li>2</li>
      <li>3</li>
    </ul>

    <div>
      <ul>
        <li><a href="/polku1">Linkki 1</li>
        <li><a href="/polku2">Linkki 2</li>
        <li><a href="/polku3">Linkki 3</li>
        <li><a href="/polku4">Linkki 4</li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>

Yksittäinen tiedosto voi sisältää myös useampia fragmentteja, joista sivun voi koostaa. Alla olevassa esimerkissä linkit sisältävään layout.html-tiedostoon on lisätty myös otsake.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Layout</title>
  </head>
  <body>
    <div th:fragment="header">
      <h1>Otsikko</h1>
    </div>

    <div th:fragment="links">
      <ul>
        <li><a th:href="@{/polku1}">Linkki 1</li>
        <li><a th:href="@{/polku2}">Linkki 2</li>
        <li><a th:href="@{/polku3}">Linkki 3</li>
        <li><a th:href="@{/polku4}">Linkki 4</li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>

Nyt edellä kuvattu arvot listaava sivu on yhä yksinkertaisempi.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Otsikko</title>
  </head>
  <body>
    <div th:replace="fragments/layout :: header"></div>

    <ul>
      <li th:each="arvo : ${arvot}" th:text="${arvo}"></li>
    </ul>

    <div th:replace="fragments/layout :: links"></div>
  </body>
</html>

Semantiikkaa

Edellä käytimme fragmenttien "ympäröimiseen" div-elementtiä, jota käytetään HTML-sivulla alueen määrittelyyn. Sana div ei kuitenkaan kerro meille elementin todellisesta käyttötarkoituksesta. HTML:ssä on muutamia elementtejä, jotka toimivat samoin kuin div-elementti, mutta niiden nimet ovat selkeämpiä — header kuvaa otsakealuetta, main kuvaa sivun pääsisältöaluetta, section ja article sivun osaa, ja footer sivun alalaitaa. Muutetaan sivumme ja fragmenttimme näitä elementtejä sopivasti käyttäviksi.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Layout</title>
  </head>
  <body>
    <header th:fragment="header">
      <h1>Otsikko</h1>
    </header>

    <footer th:fragment="links">
      <ul>
        <li><a th:href="@{/polku1}">Linkki 1</li>
        <li><a th:href="@{/polku2}">Linkki 2</li>
        <li><a th:href="@{/polku3}">Linkki 3</li>
        <li><a th:href="@{/polku4}">Linkki 4</li>
      </ul>
    </footer>
  </body>
</html>

Kun käytämme edellisiä fragmentteja osana sivuamme, tulee lopulliseen käyttäjän näkemään sivuun elementtien todellisempaa tarkoitusta kuvaavat elementit. Esimerkiksi alla oleva sivu..

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Otsikko</title>
  </head>
  <body>
    <div th:replace="fragments/layout :: header"></div>

    <main>
      <ul>
        <li th:each="arvo : ${arvot}" th:text="${arvo}"></li>
      </ul>
    </main>

    <div th:replace="fragments/layout :: links"></div>
  </body>
</html>

..näkyy käyttäjälle lopulta seuraavanlaisena. Tässä oletetaan taas, että arvot listassa on arvot 1, 2 ja 3.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Otsikko</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Otsikko</h1>
    </header>

    <main>
      <ul>
        <li>1</li>
        <li>2</li>
        <li>3</li>
      </ul>
    </main>

    <footer>
      <ul>
        <li><a href="/polku1">Linkki 1</li>
        <li><a href="/polku2">Linkki 2</li>
        <li><a href="/polku3">Linkki 3</li>
        <li><a href="/polku4">Linkki 4</li>
      </ul>
    </footer>
  </body>
</html>

Käytännössä minkä tahansa elementin voi määritellä fragmentiksi. Alla fragmentit sisältävässä tiedostossa myös otsikon ja sivun merkistötiedot sisältävä head-elementti on määritelty fragmentiksi.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head th:fragment="head" lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Layout</title>
  </head>
  <body>
    <header th:fragment="header">
      <h1>Otsikko</h1>
    </header>

    <footer th:fragment="links">
      <ul>
        <li><a th:href="@{/polku1}">Linkki 1</li>
        <li><a th:href="@{/polku2}">Linkki 2</li>
        <li><a th:href="@{/polku3}">Linkki 3</li>
        <li><a th:href="@{/polku4}">Linkki 4</li>
      </ul>
    </footer>
  </body>
</html>

Alla olevassa sivussa vaihtuu nyt myös otsaketiedosto.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head th:replace="fragments/layout :: head" lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Otsikko</title>
  </head>
  <body>
    <div th:replace="fragments/layout :: header"></div>

    <main>
      <ul>
        <li th:each="arvo : ${arvot}" th:text="${arvo}"></li>
      </ul>
    </main>

    <div th:replace="fragments/layout :: links"></div>
  </body>
</html>
Loading

Parametrit fragmenteissa

Fragmentteihin voi myös määritellä parametreja, joita palat sitten käyttävät. Edellä määritellyn otsikon sisältävän fragmentin voisi muuttaa muotoon, missä otsikko annetaan fragmentille parametrina. Parametreja vastaanottava fragmentti määritellään kuten aiemmatkin fragmentit, mutta fragmenteille määritellään suluissa parametri tai parametrit. Mikäli parametreja on useampi kuin yksi, erotellaan ne toisistaan pilkuilla.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head th:fragment="head" lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Layout</title>
  </head>
  <body>
    <header th:fragment="header(text)">
      <h1 th:text="${text}">Otsikko</h1>
    </header>

    <footer th:fragment="links">
      <ul>
        <li><a th:href="@{/polku1}">Linkki 1</li>
        <li><a th:href="@{/polku2}">Linkki 2</li>
        <li><a th:href="@{/polku3}">Linkki 3</li>
        <li><a th:href="@{/polku4}">Linkki 4</li>
      </ul>
    </footer>
  </body>
</html>

Parametrillisen fragmentin käyttö onnistuu antamalla th:replace-attribuutille parametrin tai parametrien arvot. Nämä annetaan muodossa nimi='arvo', esimerkiksi th:replace="fragments/layout :: header(text='Otsikko'). Mikäli parametreja on useampia, erotellaan ne pilkuilla toisistaan.

Alla olevassa esimerkissä sivun otsikkotekstiksi asetettaisiin fragmentissa määriteltyä parametria hyödyntäen merkkijono "Hei maailma!".

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head th:replace="fragments/layout :: head" lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Otsikko</title>
  </head>
  <body>
    <div th:replace="fragments/layout :: header(text='Hei maailma!')"></div>

    <main>
      <ul>
        <li th:each="arvo : ${arvot}" th:text="${arvo}"></li>
      </ul>
    </main>

    <div th:replace="fragments/layout :: links"></div>
  </body>
</html>

Mikäli fragmentti määritellään parametrilliseksi, tulee kaikkiin fragmenttia käyttäviin sivuihin määritellä fragmenttin käyttö siten, että fragmentille annetaan parametrin arvo.

Parametrin arvon voi luonnollisesti antaa myös muuttujana. Alla olevassa esimerkissä text-parametrin arvoksi annetaan palvelimelta saatu muuttuja ${otsikko}.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head th:replace="fragments/layout :: head" lang="en">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Otsikko</title>
  </head>
  <body>
    <div th:replace="fragments/layout :: header(text='${otsikko}')"></div>

    <main>
      <ul>
        <li th:each="arvo : ${arvot}" th:text="${arvo}"></li>
      </ul>
    </main>

    <div th:replace="fragments/layout :: links"></div>
  </body>
</html>
:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan: